30 juni 2007

Tio år med den kinesiska draken

Huvudledare, Sydsvenskan, 30 juni 2007:

Imorgon har Hongkong varit ”kinesiskt” i tio år.
Då, 1997, när britterna trädde tillbaka, trodde många att diktaturen Kina skulle kväva Hongkongs mer västinriktade system. Massakern på Himmelska fridens torg i Peking 1989 fanns fortfarande i färskt minne.
Men de värsta farhågorna har inte besannats. Folkrepubliken Kina respekterar yttrandefriheten och de fria medierna, men dess censorer håller naturligtvis saker och ting under uppsyn. Falun gong är inte förbjudet, som på fastlandet.
Men en fullfjädrad demokrati är det inte.
Deng Xiaoping myntade talesättet ”Ett land, två system”. Men det innebär också krav på respekt för det kommunistiska partiet, eftersom partiet och landet är intimt förknippade. För att upprätthålla ett styre som är lojalt mot partiet har den kinesiska regimen inte tillåtit fria och direkta val.

Men demokratirörelsen är stark. Om allmänna och direkta val hade tillåtits, skulle de prodemokratiska krafterna med stor sannolikhet få majoritet: ”Regeringen gör allt för att skjuta upp rörelsen mot direkta val”, sade en av de främsta demokratiförespråkarna i gårdagens Financial Times.
Riktiga demokratiska reformer är knappast möjliga förrän Kina förändras.
Och Kina har förändrats under de gångna tio åren – mer än Hongkong. Kina har kopierat den västerländska kapitalismen och driver den ekonomiska utvecklingen i vrålfart. Men inte kopierat den västerländska demokratin.

Det finns dock positiva tendenser. Attityden till att diskutera demokrati har blivit mer öppen. Men det är oklart om det förebådar politiska reformer eller bara är ett sätt att ”lätta på trycket”.
Kina är fortfarande en hård diktatur. När marknadsekonomin tar sig friheter slår regimen tillbaka. Censuren av internet är bara ett exempel.
Det är en vansklig balansgång och det är svårt att tro att ett sådant system i längden kan överleva. Med ekonomisk utveckling brukar följa krav på demokratiska reformer.

På så sätt kan Hongkong – på sikt – bidra till att öppna Fastlandskina.
Impulser utifrån är betydelsefulla. Det är i kontakterna med omvärlden som nya idéer växer. Inte minst därför måste Sveriges allt större handelsutbyte med Kina kombineras med en dialog om demokrati och mänskliga rättigheter.
Handelsminister Sten Tolgfors har tidigare visat att det dunkar ett hjärta för mänskliga rättigheter innanför moderatkostymen. Under sin resa i Kina nyligen talade Tolgfors en del om undermåliga arbetsvillkor, dödsstraff och även om demokrati.
Det är en bra början.
Det kommunistiska Kina behöver bli mer som Hongkong. Hongkong får inte bli mer som det kommunistiska Kina.

Andra bloggar om: , , , , , ,

0 Comments: