12 augusti 2008

[+/-]

EU behövs för att medla i Georgien

10 augusti 2008

[+/-]

Seger för rättvisan, för Serbien och för Europa