07 juni 2009

[+/-]

Enfrågepartierna saknar makt

[+/-]

EU-parlamentet styr vår vardag

[+/-]

Partigrupperna styr EU-parlamentet

[+/-]

Din röst påverkar Europa

[+/-]

G20 – handling bättre än löften

[+/-]

Rasmussen - finns det Fogh för

[+/-]

Protektionismen splittrar EU

[+/-]

Tjeckien – en motsträvig EU-ordförande

[+/-]

Tio års framgång för euron

[+/-]

Med en röst gentemot Gazprom

[+/-]

2009 – ett år med nya spelregler