10 juni 2007

Försvar på rätt väg - samarbetets väg

Den som på regeringens webb klickar på länken "Försvarsdepartementet" möts av "Sidan finns inte".
Kanske är det symboliskt. Verklighetens försvar är ett helt annat än den officiella retorikens försvar:

"Den svenska alliansfriheten är idag mestadels en teoretisk konstruktion. Omhuldad, men sedan länge ifrånsprungen. I praktiken har Sverige länge lutat sig mot Nato.
Utvecklingen mot mer internationellt samarbete sker kontinuerligt. Idag ligger fokus i minst lika hög grad på internationella insatser som på försvaret av landet. Nordic Battle Group, en del i EU:s säkerhets- och försvarspolitik, skall bli kronan på verket. (...)"

Ledare i Sydsvenskan 9 juni, apropå att försvarsminister Mikael Odenberg föreslagit att dra ner på Sveriges utveckling av försvarsmateriel, samtidigt som det internationella samarbetet kring utveckling och produktion ska bli allt viktigare (se DN:s artikel).
Det är en naturlig väg att gå, inte minst eftersom vapensystemen blir alltmer komplera, och därmed dyrare.

Men frågan om Natomedlemskap är svår att väcka till liv. Regeringen har – av sammanhållningstaktiska skäl – valt att inte väcka frågan om Natomedlemskap under mandatperioden. Det kanske är klokt, för tillfället, eftersom alliansfriheten för måga svenskar tycks vara en helig ko.
Men med det allt mer omfattande internationella samarbetet, borde inte frågan om Natomedlemskap kunna undvikas hur länge som helst.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

0 Comments: