19 juni 2007

Mycket talar emot en folkomröstning

Ledare, Sydsvenskan, 19 juni 2007.

Midsommarhelgens EU-toppmöte blir ett av de knivigaste på flera år.
Utrikesministrarna möttes i går, men verkade vid denna upplagas pressläggning inte kunna enas om ett förenklat fördrag. De svåraste frågorna kommer inte att kunna lösas före toppmötet – och kanske inte ens under mötet.
Målet är att folkomröstningar inte skall behövas, utan ratificeringen skall ske via de nationella parlamenten.
Igår publicerade dock Financial Times en undersökning enligt vilken runt 70 procent av invånarna i de största EU-länderna vill ha folkomröstningar. I Sverige presenterade vänsterpartiet en undersökning där mer än hälften av svenskarna vill ha en folkomröstning.

Minst två argument talar emot denna lösning.
Det första är frågans komplexitet.
Enligt FT har de flesta européer bara en vag uppfattning om vad fördraget är. De folkomröstningar om fördraget som hållits visar hur svårtolkade resultaten kan bli. I praktiken tolkas fransmännen och nederländarna ha röstat non och nee till en anglosaxisk arbetsmarknadspolitik respektive fortsatt utvidgning, särskilt till Turkiet.

Det andra är att EU-politiken inte kan särbehandlas. Den representativa demokratin innebär att folket väljer ledare för att dessa skall fatta de politiska besluten. I alla frågor – inte bara i den nationella politiken.

Marianne Ekdahl

Andra bloggar om: , , , , ,

0 Comments: