04 april 2007

Varför Kosovofrågan är så svår att lösa

Det är oftast ett nöje att läsa Svenska Dagbladets kolumnister. Idag har Richard Swartz en intressant kolumn om Kosovoproblematiken. Härom veckan föreslog ju den förre finske presidenten Martti Ahtisaari att Kosovo får "övervakad självständighet", vilket fler än serberna visat sig tveksamma till.
Anledningen till varför Kosovofrågan är en sådan svårlöslig långbänk handlar inte bara om Serbiens motstånd och om att Ryssland, som alltid står på sina slaviska serbiska vänners sida, kan lägga sitt veto i FN:s säkerhetsråd, menar Swartz:
"Allt sedan andra världskrigets slut råder samförstånd om att våra europeiska statsgränser är oantastliga (...) Detta samförstånd fixerades genom avtal i helsingfors 1975 (...)
I fallet Kosovo har man dock de facto övergivit denna politiska linje. Kosovo ska skiljas från Serbien mot Belgrads uttryckliga vilja. (,,,)
...för första gången sedan krigsslutet förlorar en suverän europeisk stat en betydande del av sitt territorium."

Alltid roligt när någon väljer att se en fråga ur ett större perspektiv, inte bara i nyhetsjournalistikens korta perspektiv.
Swartz antyder också varför flera EU-länder – Grekland, Slovakien, Rumänien och sannolikt också Italien och Spanien – tvekar inför EU:s och USA:s linje som innebär ett stöd för Ahtisaaris förslag om övervakad självständighet.
Ett självständigt Kosovo kan ge separatisiska grupper och nationalistiska rörelser på olika håll i Europa rejält med luft under vingarna. Inte minst brukar Spanien ständigt vara på vakt mot allt som kan ge legitimitet åt den katalanska och baskiska separatismen.
Eftersom Slovakien och Italien sitter i FN:s säkerhetsråd är det av mer än teoretiskt intresse hur de ser på Kosovos framtid.

1 Comment:

Anonym said...

Hej,
Håller med dig!

Under åtta år att FN:s mission inleddes i Kosovo är den organiserade brottsligheten utbredd, våldsam och återfinns också högt upp i samhällsapparaten.

Kosovos regeringschef Hashim Thaci är en av dem välkända UCK- gerillaledare. Under 90-talet riktade gerilla offensiva attackerna i första hand mot den serbiska polisen, i andra hand mot albanska "kollaboratörer". En del av gerillans verksamhet var att överfalla och döda de albaner som samarbeta med serberna eller den serbiska statens institutioner. Därför en av deras ledare och under en kort tid "Kosovo statsminister" sitter i Haag anklagad för krigsförbrytelse inte bara mot serber än mota sina egna också. Han är enda som har anklagad på detta grund blad alla de som sitter i Haag. Det säger en del om UCK gerillans metoder och deras ledare som är idag högpositionerade i Kosovo:s regeringen

UCK gerillas viktigaste inkomstkälla är handel med heroin, vapen och dessutom människohandel. Sydöstra Bosnien ingår tillsammans med södra Serbien, Kosovo, nordvästra Makedonien och norra Albanien i vad som kallas ”Euro-Colombia”. De beväpnade gangsters har tagit över det som är kvar av Kosovo samhällsstrukturen. Kosovo präglas idag av -korruption, kaos och fattigdom.
En viktig aspekt som inte har tagits upp i pressen

Kosovo: The US and the EU support a Political Process linked to Organized Crime
Kosovo Prime Minister Hashim Thaci is part of a criminal syndicate
by Michel Chossudovsky

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=8055

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/feb/19/kosovo.eu


Och en annan aspekt man inte tar upp

As the "KFOR Chronicle" of June 30, 2007 pointed out, "Kosovo is endowed with a wide range of minerals that make this small territory home to one of Europe's most concentrated and potentially most lucrative mining sectors."
The minerals include lignite, lead, zinc, non-ferrous metals, gold, silver and petroleum, some of which have been tapped at the Trepca mine complex near Mitovica. The Albanian gangster "government" of Kosovo is eager to sell these resources to large Western companies. The following text is from http://mining-conference.mem-ks.com/:
"Kosovo International Minerals Investment Conference
The Ministry of Energy and Mining invites you to participate in the International Minerals Investment Conference to be held on June 27-28, 2007 in Pristina, Kosovo. We believe this will offer an introduction to outstanding investment opportunities for companies engaged in the global minerals industry...we have high expectations that firms such as yours will find the opportunities that Kosovo offers in the minerals mining sector provide an outstanding potential for profitable business development.

Clara