02 april 2007

Handeln allt mindre fri

Sydsvenskans webb 2 april 2007

Hela världen förlorar på avsaknaden av ett nytt globalt frihandelsavtal.
Ett tecken i tiden är att USA och Sydkorea nu enats om ett bilateralt frihandelsavtal, som Ekot uppgav på måndagen. Det är USA:s största frihandelsavtal på 15 år, och det första med en betydande asiatisk ekonomi.
Efter att WTO-förhandlingarna i den så kallade Doharundan bröt samman sommaren 2006 rör sig nyckelländer allt mer mot regionala eller bilaterala avtal.
Det är en tråkig utveckling med nästan bara förlorare: konsumenterna, utvecklingsländerna, ja faktiskt hela världsekonomin.
EU och USA har under vintern visat en vilja att återuppta WTO-förhandlingarna. Men oenigheten är fortfarande betydande.
Och president George W Bush ”snabbspårs-mandat” från kongressen har i praktiken löpt ut, vilket väsentligen har reducerat chanserna att slutföra förhandlingarna.
För att få till stånd ett nytt WTO-avtal krävs att USA, EU, Indien, Kina och Brasilien sväljer en hel del politisk prestige.
Det måste vara möjligt.

0 Comments: