04 april 2007

En försäkring värd namnet

Huvudledare i Sydsvenskan idag om föräldraförsäkringen, apropå jämställdhetsminister Nyamko Sabunis utspel om att ta bort taket.
Alla initiativ för att få pappor att ta ut mer av föräldraledigheten är lovvärda, men kanske är det dags att se över hela föräldraförsäkringen, i linje med Socialförsäkringsutredningens slutsatser:

"Däremot kan det vara dags för en mer genomgripande reform av föräldraförsäkringen.
Idag har de flesta socialförsäkringar i mångt och mycket förvandlats från försäkringar mot inkomstbortfall till grundförsäkringar.
Att socialförsäkringarna borde bli mer lika andra försäkringar var den grundläggande tanken i Socialförsäkringsutredningen, som presenterades i november förra året. Sambanden mellan rättigheter och skyldigheter, mellan inbetalning och uttag, borde bli tydligare.
Utredningen berörde i och för sig inte föräldraförsäkringen. Men samma principer borde gälla även för den.
En försäkring bör i så hög grad som möjligt betalas av de försäkrade. Ju fler som utnyttjar den, desto högre blir avgifterna eller desto sämre blir ersättningarna.
Det handlar också om att göra socialförsäkringssystemen mer anpassade till demografiska förändringar och konjunktursvängningar. "

0 Comments: