27 april 2007

"Ett beklagligt steg bakåt"

Även Aftonbladets ledarsida tycker det är tråkigt att regeringen övergett tanken på ett fullfjädrat konstitutionellt fördrag, och att detta skett utan offentlig debatt:

"Det ursprungliga målet om ett sammanhållet och lätt överskådligt fördrag överges. Istället går man tillbaka till att lappa på existerande fördrag. Det är ett beklagligt steg bakåt.
(...)
Enigheten över blockgränsen består, men nu är man i stället överens om att godta den tyska minivarianten. Denna omsvängning har skett utan offentlig debatt.
Istället har regeringen givit sken av att man velat behålla så mycket som möjligt av det ursprungliga förslaget."

Andra bloggar om: , , , ,

0 Comments: