24 april 2007

Reinfeldt i fel sällskap

Utan att det uppmärksammats i Sverige har regeringen svängt från att räkna sig till "konstitutionens vänner" – de 18 länder som ratificerat EU:s konstitutionella fördrag och de länder som ännu inte ratificerat men är i grunden positivt inställda – till att hamna i samma sällskap som de EU-länder som är mest kritiska till fördraget.
Till de respekterade nederländska dagstidningarna De Telegraaf och Volkskrant har statsminister Fredrik Reinfeldt sagt sig dela Nederländernas och Tjeckiens ståndpunkter, vilka till stor del sammanfaller med Storbritanniens linje.
Men inte till de svenska väljarna.

I onsdagens Sydsvenskan skriver jag:


Reinfeldt i fel sällskap

Ledare, Sydsvenskan, 25 april 2007

Hur hamnade Fredrik Reinfeldt (m) i samma säng som de motsträviga Nederländerna, Tjeckien och Storbritannien när det gäller förslaget om EU:s konstitutionella fördrag ?
Och varför berättar han inte det för svenska folket?
Efter statsministerns möte med den nederländske premiärministern Jan-Peter Balkenende på måndagen citeras Reinfeldt i De Telegraaf:
”Sverige och Tjeckien står till stor del bakom Nederländernas ståndpunkt om det nya EU-fördraget. Den svenska och den tjeckiska regeringen vill, liksom den nederländska, inte ha en ny europeisk grundlag (…).”
Istället för det konstitutionella fördraget, räcker det med det vanliga lappandet och lagandet av de gamla fördragen.

Ställningstagandet är anmärkningsvärt.
Tidigare har regeringen sagt sig tillhöra ”konstitutionens vänner”, liksom de 18 länder som ratificerat fördraget. Förslaget har sagts vara en väl avvägd kompromiss som skulle göra EU:s beslutsfattande mer effektivt, begripligt och demokratiskt.
Den svenska regeringen har inte varit ensam om det. har gjort vad de kan för att rädda fördraget.

Men EU är splittrat.
Förra veckan enades Storbritannien och Nederländerna om ett krav på ett avskalat fördrag. Igår sade Balkenende inför det nederländska parlamentet att han inte vill ha någon ”räddningsaktion” av fördraget.
Den starkt fördragskritiska tjeckiska regeringen är glad över att till slut få eldunderstöd från ett av unionens grundarländer.
Och nu ställer sig Sveriges statsminister på de mest fördragskritiska ländernas sida.
Tala om fel sällskap.

Det viktigaste är naturligtvis att innehållet i fördraget blir verklighet. I det avseendet har regeringen rätt..
Det är också möjligt att Reinfeldts linje är den enda möjliga vägen för samtliga 27 medlemsländer att enas.
Men det innebär inte att den svenska regeringen redan i början av förhandlingarna skall anpassa sig till det fördragskritiska lägret.
Det ger knappast samma signaler som regeringsdeklarationens ambition att Sverige skall tillhöra den inre kärnan i Europa.

Vitsen med att överge det traditionella lapptäcket av fördrag för en helt ny text var också att göra EU-reglerna enklare och lättare att förstå. Det skulle göra EU mer medborgarvänligt och därmed demokratiskt.
Den ambitionen skulle gå om intet om Reinfeldt får som han vill.
Strategin innebär också en risk att stadgan om grundläggande rättigheter – en milstolpe för EU:s skydd av de medborgerliga rättigheterna ¬– reduceras till en kort referens.

Lika anmärkningsvärt är att det är en nederländsk tidning som rapporterar om Reinfeldts ställningstagande, inte en svensk.
Debatten om den svenska regeringens inställning till det konstitutionella fördraget borde föras i Sverige.
Inte via holländsk media. Inte bara i riksdagens nybildade konstitutions- och utrikesutskott.
Utan inför svenska medborgare.

Marianne Ekdahl


Andra bloggar skriver intressant om: , , ,
, , ,

1 Comment:

Anonym said...

Vem bryr sig?