07 februari 2007

Ny miljöbrottslag ett jättekliv för EU

"This is a watershed decision", sade José Manuel Barroso när EG-domstolen gav EU klartecken att stifta lagar mot miljöbrott, eller mer korrekt att harmonisera straffrätten inom de områden där EU redan har lagstiftningsmakt. Ett och ett halvt år efter domen, som motiverades med att EU redan har en gemensam miljölagstiftning, ska EU-kommissionen på torsdagen föreslå en gemensam lagstiftning mot miljöbrott, uppger EU Observer och Financial Times, även här.

Idag är straffrätt medlemsstaternas uppgift, och många länder har kämpat hårt för att behålla den rätten. Endast en gång tidigare har kommissionen föreslagit en harmonisering, då ett direktiv mot förfalskning som mötte motstånd från medlemsstaterna.

Det stämmer inte att EU helt saknar lagar mot miljöbrott, något som har påståtts. Det miljöansvarsdirektiv som antogs 2004 ska ha införts i all nationell lagstiftning om bara någon månad. innebär det att företag med miljöförstörande verksamhet är finansiellt ansvariga för förorenad miljö. Även om direktivet blev mer urvattnat än miljövännerna hoppades, var just principen att förorenaren betalar betydelsefull.

Om det nya förslaget till slut blir ett direktiv innebär det ett stort kliv in på okänt territorium för unionen. EU-kritikerna kommer att få vatten på sin kvarn och hojta om att EU förvandlas till en superstat.

Men EU kan behöva straffrättsliga regler för att backa upp den redan existerande lagstiftningen, bland annat på miljöområdet, där efterlevnaden verkligen kunde vara bättre. Och eftersom politikens grundläggande syfte är förbättring, vore det väl utmärkt om EU kunde bidra till att miljöbrottslingar inte kommer undan - varken i Sverige eller i resten av Europa.

Andra bloggar skriver intressant om: , , , , , ,

0 Comments: