22 februari 2007

Museerna förlorar sin nya, breda publik

Sydsvenskans webb, 22 februari 2007.

Sedan entréavgiften på de statliga museerna återinfördes vid årsskiftet har antalet besökare minskat med drygt en tredjedel.

Värst drabbade är Arkitekturmuseet och Östasiatiska museet, enligt en undersökning som Dagens Nyheter presenterade på torsdagen.
Tanken bakom de fria entréerna var framför allt att nå en ny och bredare publik. Museernas egna undersökningar visade att så också skedde, och att andelen besökare med låg utbildningsbakgrund ökade. År 2005 ökade publiktillströmningen med 159 procent.
Oavsett antalet besökare kostar verksamheten ungefär lika mycket. Återinförda entréavgifter sparar pengar, men förlusterna för medborgarna och kulturklimatet är stora. Det finns också en risk att museerna nu prioriterar säkra utställningskort och därför blir tråkigare.
Här går man miste om en ny och bredare publik, och en bra chans att vitalisera den statliga museiverksamheten.

Andra bloggar om: , ,

0 Comments: