16 februari 2007

Svenskt stöd för minskade bilavgaser - utom för Volvo...

Tja, intresset ljuger aldrig. När EU-kommissionens för någon vecka sedan lade sitt förslag om att minska koldioxidutsläppen från bilavgaser gick startskottet för kriget om hur mycket bilutsläppen ska minska - och vilka bilmärken som ska minska sina utsläpp mest. Ska lätta, bensinsnåla bilar som redan släpper ut mindre koldioxid än kommissionens gränsvärden tvingas minska sina utsläpp lika mycket som tunga, bensintörstiga bilar? Eller ska bördan att minska utsläppen av växthusgaser fördelas lika på alla bilmärken?

Som jag nämnt tidigare skulle det bli intressant att se hur regeringen ställde sig gentemot kommissionsförslaget. Volvo har högst koldioxidutsläpp per kilometer av alla europeiska bilar. Men lika lite som regeringen har råd att svika svenska intressen, har den naturligtvis råd att svika i den politiskt glödheta klimatfrågan. Det är ingen avundsvärd sits att ställas inför sådana politiska val, det ska erkännas.

Regeringen försöker nu både äta kakan och ha den kvar - utan att det ska märkas. Inför tisdagens miljörådsmöte i Bryssel, när förslaget sannolikt ska diskuteras, försöker regeringen stödja både kommissionens klimatambitioner och det svenska intresset i att Volvos inte förlorar konkurrenskraft - se den kommenterade rådsmötesdagordningen:

"Sverige välkomnar kommissionens strategiförslag att minska CO2-utsläppen från lätta bilar (min kursivering). (...)
Samtidigt är det viktigt att regelverket utformas på ett sådant sätt att det inte direkt reglerar enskilda bilmärkens utsläpp, utan medelvärdet för sålda bilar inom EU som helhet. Det är viktigt för svensk del att det bindande CO2-medelvärdet utformas på ett sätt som sätter lika hård press på teknikutveckling för tillverkare av små personbilar som för tillverkare av större familjebilar."

Den svenska ståndpunkten är inte helt klar ännu. Men det är tydligt vartåt det lutar.
Kan det sägas tydligare: Rör inte vårt Volvo!

Se även E24:s artikel "Dråpslag för Volvo och Saab", samt vad DN skriver om Volvo igår, och tidigare om kommissionens förslag och att Volvo tror att omställningen kommer att bli svår. Samt SvD:s artikel om förslaget.

Andra bloggar skriver intressant om: , , , , , , ,

1 Comment:

Lars Gustafson said...

Jag har haft mail-växling med Volvos infochef Mårten Wikforss och miljöchef Inge Horkeby, utan att få klarhet i Volvos inställning till kärnkraft. Det verkar som om Mårten Wikfors i sina mail vill påskina att Volvo inte är emot kärnkraftsproduktion. Men det han mailar är ej alls klargörande. Frågan är om Volvoledningen har vetat om vad miljöchefen har hållit på med tillsammans med Vattenfall. Skulle inte förvåna mig om Inge Horkeby slutar (får sluta) på Volvo inom en icke allt för avlägsen framtid. I varje fall så kommer han inte att få uttala sig för Volvos räkning i fortsättningen - icke
utan "överrock" i så fall.