28 februari 2007

Briljant analys om Bildt

Få gör sådana analyser som Göran Rosenberg. Så här skriver han om Carl Bildt i DN idag:

"I något skede i sitt efterpolitiska liv valde Carl Bildt, såvitt jag förstår mycket medvetet, att inte längre föröka sitt politiska kapital utan att förstöra det, det vill säga att till så hög kurs som möjligt växla in det i en mera materiell och lätträknad valuta, det vill säga reda pengar.

Högsta kursen på politiskt kapital erbjuds av dem som är i störst behov av det, i första hand företag med politiskt belastade verksamheter eller med verksamheter där politisk prestige och politiska kontakter kan ge avgörande konkurrensfördelar."

Det kunde knappt ha sagts bättre.

0 Comments: