10 november 2006

Ingen är väl kärnkraftskramare

Louise Petterson, miljövän i Kristianstad, har reagerat på min artikel Ett annat tankeförbud, om klimathotet och kärnkraften. Hon citerar miljöorganisationen Friends of the Earth, som pekar på nackdelarna med kärnkraften. Bland annat hävdar FoE att kärnkraften släpper ut mer växthusgaser än vad man i allmänhet tror.

Få människor är verkliga kärnkraftskramare. Jag är det inte, och jag är glad att det finns aktiva och engagerade miljöorganisationer som skapar opinion och sätter press på politiker och företag. Jag är glad att över Aftonbladets och Expressens kampanjer, trots den lätt hysteriska tonen. Om människor själva i högre grad ska kunna bidra till att minska utsläppen av växthusgaser krävs att klimatfrågan blir mer av allmängods än den hittills varit. Mindre Fjällräven-stämpel, alltså.

Men tillbaka till kärnkraften. Trots allt är Internationella Energiorganet - som nu förespråkar en utbyggnad av kärnkraften för att minska utsläppen av växthusgaser - mer objektiv i förhållande till olika energislag än FoE, som ju aktivt arbetar mot kärnkraft. Därför litar jag mer på IEA:s analys.

Vill också tipsa om ett forskningsprojekt finansierat av EU-kommissionen. ExternE - "externalities of energy" - har analyserat de externa kostnaderna för olika energislag och räknat ut de sammanlagda kostnaderna i form av effekter av den globala uppvärmningen, hälsoförsämring, dödsfall, sämre arbetsmiljö, osv. Där ligger kärnkraften ungefär på samma nivå, dvs orsakar ungefär lika stor sammanlagd skada, som biomassa, och lite över vindkraft och vattenkraft. Långt högre skador orsakar kol, olja och gas. Credit går till kunnige Magnus Jiborn, som tipsade mig.

Visst hade det varit bra om vi kunde tillgodose världens energibehov med vind, vatten och solenergi. Men tills det är möjligt behöver vi realistiska alternativ för att bryta beroendet av fossila bränslen.

Andra bloggar om: , ,

0 Comments: