03 november 2006

Ett annat tankeförbud

Plötsligt var vintern här, efter en ovanligt varm höst. Skånsk, blåsig, fuktig vinter.
För en lekman är det omöjligt att avgöra om extrema vädersvängningar beror på den globala uppvärmningen. Men forskarvärlden blir allt mer samstämmig i tron att de ökande utsläppen av växthusgaser kommer att leda till än värre klimatförändringar framöver.

Samtidigt ökar levnadsstandarden i världen. Allt fler vill ha bil, kylskåp, TV, hårtork.
Energibehoven växer. Men utsläppen av koldioxid måste minskas drastiskt.
Med de två argumenten i bakfickan hävdade Internationella Energiorganet, IEA, igår att kärnkraften behöver byggas ut för att göra den globala energiförsörjningen billigare, renare och säkrare. Det är första gången IEA uttryckligen förespråkar kärnkraft.
Tanken är rätt. Utan kärnkraft kan ekvationen svårligen lösas. De fossila bränslena kan inte bytas ut mot enbart biobränsle, solceller och vindkraft – det är rent önsketänkande.
Alla är medvetna om problemen med kärnkraften:
Slutförvaringen. Säkerheten som måste vara mer än rigorös. Riskerna med kärnkraftverk i instabila regioner. Kärnbränslet – uran på avvägar måste undvikas.

Men trots allt är kärnkraften utsläppsfri och relativt billig. Redan byggda reaktorer har jämförelsevis låg driftskostnad.
IEA är inte ensam om den analysen. Enligt tidningen Ny Teknik ser många av Sveriges tunga beslutsfattare i teknikföretag ny kärnkraftsteknik som nödvändig för en långsiktigt hållbar energipolitik.
Utbyggnaden runt om i världen är kraftig. Parallellt med byggandet av nya säkrare så kallade tredje generationens kärnkraftverk pågår utveckling av helt nya reaktortyper.
Är det då kärnkraften som näringsminister Maud Olofsson (c) har i åtanke inför den breda energiuppgörelse som hon bjudit in till? Miljöminister Andreas Carlgren (c) har ju ett stort engagemang i klimatfrågan, och i samband med budgetpropositionen angav Olofsson miljöhänsyn och konkurrenskraftiga priser som mål för energipolitiken.
Tankeförbudet är ju upphävt, och centerpartiet kräver inte längre avveckling.
Nej, måste svaret bli.
Hos centerpartiet råder fortfarande ett sorts tankeförbud.

Åsiktsgapet inom alliansregeringen gör att status quo är enda möjliga linje: ingen avveckling, inga nya reaktorer, inga nya driftstillstånd. Möjligtvis kan effekthöjningar komma ifråga.
Politiskt och ideologiskt är det förståeligt. Men logiskt sett är det en kullerbytta.
Så länge alternativen inte kan uppfylla både de behov som finns och de ökande kraven på utsläppsfri energi, är kärnkraften det bästa budet.
Dessutom: om inställningen till forskning om ny kärnteknik hade varit mer positiv, hade svensk kompetens – som redan är internationellt efterfrågad – och svenskt säkerhetstänkande kunnat bidra till bättre kärnsäkerhet i andra länder. Och bidra till svensk export.
Som grädde på moset.

Publicerad på Sydsvenskans ledarsida 3 november 2006

Andra bloggar om: , , , , ,

0 Comments: