02 maj 2007

Sahlins dubbla utmaning

"Att bädda för en vänsterallians är bara en av de utmaningar Mona Sahlin tagit på sig. Mycket tyder på att hon också försöker föra sitt parti närmare det politiska mittfältet. I veckan annonserade hon en ny inriktning för den s-märkta skolpolitiken, som skall bli mindre ”flummig” och mer inriktad på kunskap.
Förslagen påminner mycket om skolminister Jan Björklunds (fp) politik. För socialdemokraterna, som hittills varit mycket kritiska till alliansregeringens skolpolitik, innebär det en klar positionsförflyttning.
Sahlins reformarbete påminner mycket om den omvandling moderaterna genomgått: När den egna politiken inte håller längre, måste man ta över motståndarnas.
Detta kommer självklart att bli svårt. Det är inte säkert att alla partimedlemmar accepterar förändringarna. Redan utnämningen av Sahlin, som oftast anses tillhöra partiets högerfalang, visade hur det knakade i fogarna i partiet. (...)
Hur hon skall klara av att leda socialdemokraterna både åt höger och vänster utan att partiet går sönder på mitten är en fråga i tiotusenkronorsklassen. Är det överhuvudtaget möjligt?"

Huvudledare i Sydsvenskan, 27 april 2007.

0 Comments: