22 maj 2007

Pragmatiskt på vänsterkanten om EU

– Att i dag ha parollen ”Ut ur EU” är lika ointelligent som att ställa sig vid Öresundsbron med en skylt och säga ”Stoppa Öresundsbron”. Vi är ju medlemmar i den europeiska unionen, och får se till att ha ett så bra samarbete som möjligt.

Gudrun Schyman (fi) i Svenska Dagbladet idag.

Det rör sig på vänsterkanten i svensk politik, inte bara inom socialdemokraterna. Nyligen öppnade ju Mona Sahlin för en s-v-mp-allians, under förutsättning att mp och v släpper sitt EU-motstånd. Sahlin är ju själv en varmare EU-anhängare än många inom socialdemokraterna, och förhoppningsvis kan hon hjälpa partiet att lämna sin "ängsliga" inställning till unionen, som Margot Wallström kallade det.

Kanske är Schymans omsvängning ett tecken i tiden? På att det rör sig i EU-frågan även i hennes gamla parti vänsterpartiet och hos miljöpartisterna?

Antagligen är det så. Inför dagens trepartssamtal mellan Sahlin, Lars Ohly, Maria Wetterstrand och Peter Eriksson sade Sahlin till Sydsvenskan att "den största åsiktsskillnaden gentemot mp och v – synen på EU – är på väg att minska":

- Det är intressant att se att miljöpartiet på sin kongress tog ett antal beslut om vad Sverige bör kräva av EU. Jag tolkar det som att EU-motståndet är lite mer plakatpolitik. Få miljöpartister talar idag om ett svenskt EU-utträde. Och det är samma sak i vänsterpartiet.

Jo, visst är det mycket av plakatpolitik över EU-motståndet på vänsterkanten.

Inom miljöpartiet och vänsterpartiet är EU-motståndet visserligen på många håll djupt ideologiskt förankrat. Men bland dem som dagligen arbetar med EU-frågor finns oftast en insikt om att Sverige måste använda EU-samarbetet konstruktivt, nu när vi faktiskt är medlemmar.

När jag träffade Europaparlamentarikern Eva-Britt Svensson (v) i Strasbourg nyligen menade hon att vi hårdare måste driva en typisk svensk prioritering som jämställdhet, trots att vänsterpartiet vill att fler EU-frågor ska beslutas i medlemsstaterna. Inom just jämställdhetsfrågorna är EU:s makt redan begränsad, eftersom värderingar och traditioner skiljer sig kraftigt mellan olika medlemsländer.

- Mycket av EU:s lagstiftning borde ligga på nationell nivå istället, menade Svensson. Men sedan folkomröstningen om EU-medlemskapet har vi en ny beslutsarena, och då måste besluten inom EU bli så bra som möjligt.

Det är en paradox att vänsterpartiet, som vill ha mer subsidiaritet och ett lösare samarbete, även inom jämställdhetspolitiken, ändå vill ha mer EU-samarbete just inom jämställdhetspolitiken!

Men det är ändå vettigt att vara pragmatisk och ta tillfället i akt att påverka det EU-samarbete som ju påverkar oss mer än de flesta av oss tror.
Oavsett om man gillar EU eller inte.

Andra bloggar om: , , , , ,

0 Comments: