31 oktober 2006

Även fildelare har rätt till rättssäkerhet

En uppenbar paradox i svenskt rättsväsende är bristen på verklighetsförankring i lagen om fildelning.
Det stod än mer klart när P3:s Front igår avslöjade att hundratals högskolestudenter varje år stängs av från högskolornas egna datanätverk, misstänkta för illegal fildelning.
Hälften av de svenska högskolorna uppger att fildelning kan leda till avstängning. Bara i år har runt 270 studenter i Uppsala, Växjö och Luleå stängts av från Sunet, högskolornas gemensamma datanätverk.
Det uppseendeväckande är att beslut om avstängning enbart grundas på uppgifter i mejl från amerikanska företag och upphovsrättsorganisationer. Högskolorna kontrollerar inte uppgifterna, utan förlitar sig på att de stämmer. Ingen polisanmälan sker och därmed ingen polisutredning.
Sådan rättsosäkerhet är inte acceptabelt – även om både brottet och straffet kan anses ringa.

Intressant nog ger inte de privata företag som driver datanätverk vid andra högskolor efter för påtryckningar, utan arbetar endast med polis och åklagare.
Förbudet mot nedladdning drevs igenom för drygt ett år sedan av den förre justitieministern Thomas Bodström. Tidigare var bara tillhandahållande av filer som andra kan ladda ner olagligt.
Protesterna var många: detta var omöjligt att kontrollera, och skulle bara skapa ett glapp mellan lagstiftningen och efterlevnaden.
Så sant som det var sagt.
Idag fildelar runt en miljon svenskar film, musik och dataprogram via internet. Men bara åtta fildelare har dömts, eftersom brotten är svåra att utreda.
Lagstiftningen var föråldrad redan när den trädde i kraft. Fildelningen tycks vara här för att stanna. Trots det har upphovsmännen – stora filmbolag, små programutvecklare eller oetablerade musiker – rätt att få betalt för sina verk.

Avslöjanden om påtryckningar från amerikanska branschintressen – liksom i fallet med The Pirate Bay i somras – uppmuntrar troligtvis inte till större laglydighet. Snarare tvärtom.
Lagstiftarna har därför en svår uppgift i att finna bättre sätt att skydda upphovsrätten.
Alliansregeringen är splittrad i frågan. Men med argumentet att det inte går att ”jaga en hel generation” stakade Fredrik Reinfeldt (m) möjligtvis ut riktningen redan under valrörelsen. Justitieminister Beatrice Ask (m) har en öppen hållning inför översynen av lagen.
Det är bra, men så småningom behövs ett konkret förslag.
Studenter får inte hamna i kläm på grund av en icke-fungerande lagstiftning.
Även fildelare har rätt till rättssäkerhet.

Publicerad på Sydsvenskans ledarsida 31 oktober 2006

Andra bloggar om: , , ,

0 Comments: