30 oktober 2006

Expressen har fel om valarna

I Dagens Expressen skriver Tommy Hammarström att det är OK för Island att fånga den rödlistade sillvalen, eftersom "det knappast kan påverka beståndet".
Nej, det påverkar knappast beståndet. Flera valarter har återhämtat sig någotsånär efter århundraren av blodig exploatering. Redan nu har inuiterna på Grönland tillstånd att fånga mer än 100 sillvalar per år, av de runt 50 000 som existerar.
Men det innebär inte att valar, t ex sillvalar, "utan biologiska betänkligheter kan jagas igen".
För det första är valbestånden inte så kartlagda att forskarna är helt säkra på hur stora bestånden är och vilka beståndsstorlekar som krävs för att säkra fortlevnaden.
För det andra är rödlistningen den enda internationellt någorlunda accepterade indelningen i hotade och ohotade arter. Om varje land ska bestämma att "vi kan väl fånga några stycken, det finns ju så många", är vi verkligen inne på ett sluttande plan.
För det tredje är det i praktiken väldigt svårt att få till stånd en reglerad förändring som accepteras av alla länder. Åsiktsskillnaderna mellan länderna i valfångstkommissionen är för stora. För Island, Japan och Norge står mycket nationell prestige på spel. För andra länder är valfångsten ett rött skynke, ett absolut tabu.
Det existerande valfångsförbudet uppstod just eftersom det helt enkelt var omöjligt att enas om fångstkvoter.
Därför måste valfångstförbudet respekteras så som det är. Alternativet är en vilda-västern-inställning, där varje land gör som det vill. Det skulle undergräva både valfångstkommissionen och alla försök att hantera valfrågan internationellt.

Se även min artikel Väljer valen från 24 oktober.

Andra bloggar om: ,

0 Comments: