07 oktober 2006

Låt dem arbeta!

Huvudledare i Sydsvenskan 6 oktober 2006

Tjugo afrikanska migranter drunknade igår utanför Kanarieöarna i jakten på ett bättre liv. Hittills i år har uppemot 3 000 personer omkommit i havet utanför Europas stränder, enligt Röda Korset.

För EU är frågan het. Antalet migranter i rangliga båtar på väg till EU ökar. Flera länder har kritiserat Spanien för att ha gett runt 600 000 illegala immigranter uppehållstillstånd och därmed uppmuntrat fler att söka sig till Europa.
Åtta sydeuropeiska länder har krävt att EU agerar mer kraftfullt och vill även ha finansiellt stöd, men Sverige och flera andra länder förväntas säga nej till det.
Men arbetet för att hantera situationen intensifieras. En europeisk gränskontrollbyrå, Frontex, har redan upprättats för att samordna gränskontrollen, men den har inte påverkat situationen nämnvärt.
När EU:s justitieministrar igår möttes i Luxemburg togs ytterligare steg mot att inrätta en gemensam gränskontrollstyrka och ett övervakningssystem längs EU:s södra gräns.

Men det finns en lösning som är både mer human och mer ekonomiskt rationell än att trappa upp gränspatrulleringen och sända hem immigranterna: mer arbetskraftsinvandring.
Redan idag drar européerna nytta av de papperslösa immigranternas billiga arbetskraft. De arbetar i jordbruket, byggindustrin och privata hem och bidrar till en ansenlig del av Europas sammanlagda BNP, utan att åtnjuta några rättigheter. Befolkningsutvecklingen gör att behovet av arbetskraft förväntas öka ytterligare i framtiden.
Den svenska kommittén för arbetskraftsinvandring, som om knappt två veckor presenterar sitt slutbetänkande, har redan varit inne på liknande tankegångar.
De senaste åren har inställningen till arbetskraftsinvandring blivit något mer liberal, både i Sverige och i EU. Det är utmärkt, men det har suttit hårt åt.

När EU-kommissionen och Afrikanska unionen på måndagen möttes för att utöka sitt samarbete föreslog kommissionär Franco Frattini lagliga möjligheter till säsongsarbete i Europa, bland annat med hjälp av gemensamma databaser med uppgifter om behovet av arbetskraft i EU:s medlemsländer. Frattini överväger också att föreslå ett så kallat green card enligt amerikansk modell, men än så länge är det långt kvar till en gemensam invandringspolitik.
Det allt mer liberala centerpartiet har redan föreslagit ett system med green card . Även de övriga borgerliga partierna är mer öppna för arbetskraftsinvandring än den avgående socialdemokratiska regeringen.
Förhoppningsvis kommer detta att avspeglas i dagens regeringsförklaring. Ge fler grönt ljus för arbete.

Upphovsrättsskyddat material.

Andra bloggar om: , , , , , ,

0 Comments: