27 oktober 2006

Revolution i Skåne

En revolution är på gång. Den döljer sig under det byråkratdoftande namnet Ansvarskommittén.

I februari 2007 skall kommittén föreslå hur den offentliga samhällsorganisationen skall se ut. Rubbet.
Sannolikt är att landstingen ersätts med större regioner med större ansvar och beskattningsrätt – liknande Region Skåne – och att många kommuner slås ihop. Målet är bättre fungerande regionala tillväxtcenter med bra bärkraft för sjukvården och tydlig politisk ansvarsfördelning.
Skåne kan komma att slås ihop med Blekinge och halva Halland. Övriga Sverige kan komma att indelas i sex, nio eller fjorton storregioner.

Folkomröstningar måste därför hållas i alla berörda län, hävdade Anders Björck (m) igår på DN Debatt. Det är väl känt att Björck – landshövding i Uppsala län, vilket riskerar att slås samman med Stockholms län – ogillar tendenserna i Ansvarskommittén.
Men oavsett dagordning har Björck en poäng.
Politiska och geografiska gränsdragningar innebär alltid fördelning av makt. För många politiska församlingar och förvaltningar är det dynamit.
För medborgarna kan en omstöpning av läns- och kommunindelningarna påverka vardagen, ekonomin, den offentliga servicen, identiteten. Skatter, vård, omsorg och kollektivtrafik kan variera rejält.
Medborgarna måste därför ha en chans att säga sitt. Helst före allmänna val.

Men Ansvarskommitténs tidtabell gör att frågorna inte debatterats i höstens valrörelse. Kanske är detta ingen slump. Frågorna splittrar Sverige utifrån geografi, parti- och myndighetstillhörighet.
Men folkomröstningar eller inte är en knivig fråga.
Först och främst: Om vad skall vi folkomrösta? Sedan 1980 har svenskarna bara folkomröstat om medlemskap i EU respektive EMU. Men normaltillståndet måste vara att de folkvalda stiftar lagar, oavsett sakfråga.
För det andra: hur själva frågeställningen formuleras kan vara av avgörande betydelse.
Men Björck skall ha heder av att ha väckt frågan.
En förändring i den här skalan kan inte ske utan demokratisk förankring.

Publicerad på Sydsvenskans ledarsida 26 oktober 2006


Andra bloggar om: , , ,

1 Comment:

Katarina said...

Visst håller jag med dig om att folkomröstning skulle skes och att det är människor som borde bestämma över det.