16 juli 2006

Ställ krav på Putin

Huvudledare i Sydsvenskan 15 juli 2006

Ett putsat och nymålat S:t Petersburg möter idag deltagarna i årets G8-toppmöte. President Vladimir Putin vill att ryssarna återigen skall vara jämbördiga spelare i den internationella storpolitiken.
Men Putins Potemkinkulisser lurar inte övriga G8-länder. Ur ekonomisk och demokratisk synvinkel är Ryssland knappast jämbördigt.
Putin har valt energisäkerhet som mötets huvudfråga. Det är befogat.
Sedan Ryssland i januari ströp gastillförseln till Ukraina – och därmed också till EU-länder – har spänningarna ökat. OECD varnar för sinande ryska gastillgångar. Gasmonopolet Gazprom hotar att leda gasledningarna till Asien istället för till Europa.
EU vill använda G8-mötet till att ge europeiska företag tillgång till ryska gas- och oljereserver i utbyte mot att Gazprom får direkt tillgång till EU:s konsumentmarknad.
Som alltid hör tillgången och priset på energi ihop med internationell politik och internationella konflikter.
New York Times-kolumnisten Thomas L Friedman har i en artikel i tidskriften Foreign Policy formulerat tesen att det genomsnittliga världspriset på olja och graden av frihet i länder som är beroende av sin oljeexport alltid rör sig i motsatta riktningar. Ju högre oljepris, desto mindre politisk och ekonomisk frihet i form av yttrandefrihet, fria och rättvisa val, pressfrihet, ekonomiska reformer och fritt företagande.
Iran, Saudiarabien, Nigeria, Venezuela, Sudan, Angola, Kazakstan. Listan kan göras längre.
Oljan der i ett avseende oberoende. När oljepriset höjs behöver de politiska ledarna inte ta lika stor hänsyn till kritik från västvärldens demokratier.
Häromdagen hotade Ryssland med militärmakt för att skydda sina ”inre angelägenheter”. Under Putin har Ryssland backat från demokratisering och marknadsekonomi. Staten styr energimarknaden. Putin kan fortsätta av använda gasledningarna som politiskt påtryckningsmedel.
EU får inte göra sig alltför beroende av Ryssland.
Samtidigt drömmer hundratals miljoner kineser, indier, brasilianare och ryssar om västerländsk standard. Reserverna av olja och gas minskar. På fredagen steg råoljepriset till en ny rekordnivå.
Slutsatserna är flera:
Beroendet av fossila bränslen måste minska. Skygglapparna inför ny modern kärnkraft måste av.
Silkesvantar i mötet med Vladimir Putin kan visserligen säkra gasleveranser på kort sikt, men leder knappast till stabilitet och säkerhet på energimarknaden.
Och inte heller till ökad respekt för demokrati och mänskliga rättigheter.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

0 Comments: