27 juli 2006

Plånboken ljuger aldrig

Huvudledare Sydsvenskan

Det går bra för den svenska ekonomin. Mycket bra.
Och regeringen tar åt sig äran. Trots att det till stor del handlar om högkonjunktur och goda resultat för svenska företag.
För att bevara prisstabiliteten och värna en stabil ekonomisk utveckling höjde Riksbanken som väntat igår sin viktigaste styrränta från 2,0 till 2,25 procent. Uppskrivna tillväxt- och inflationsprognoser gör att fler räntehöjningar än vad marknaden har förväntat sig lär följa. Vid årsskiftet väntas reporäntan ligga på 2,75 procent och 2009 nära 4 procent.
Riksbankens försiktiga linje är välkommen.
De historiskt låga räntenivåerna har ökat svenska folkets belåning. Det har blivit vanligare att låna till konsumtion: ny bil, ny TV, kanske en båt. Och många villor är belånade upp till taknocken.
Svenskarna lägger en fjärdedel av sina inkomster på boendet. Kraftigt stigande bostadspriser har, i kombination med att rörliga räntor tagit över en stor del av bolånemarknaden, gjort konsumenterna sårbara.
Högre räntor minskar sannolikt risken för överbelåning. Men för dem som redan har små marginaler kommer ränteutvecklingen att kännas i plånboken.
Till ekvationen hör också regeringens expansiva utgiftspolitik. Riksbanken spår att förslagen i vårbudgeten ökar konsumtionen.
Som vanligt har regeringspartiet svårt att hålla tand för tunga. Att Riksbanken inte följer andra centralbankers räntepolitik – utan utmärkt sig ”genom att vara sist med att sänka räntan och först med att höja den” – ser partisekreterare Marita Ulvskog som ”någon slags brist på självförtroende”.
Riksbanken är självständig: inflationsmålet och inget annat ska styra penningpolitiken. När politiker kommenterar den förda penningpolitiken kan det tolkas som förtäckt politisk styrning.
Dessutom: att Riksbanken inte leker Följa John med Europeiska Centralbanken talar istället för att den verkligen är oberoende.
En god ekonomi i valtider brukar gynna den sittande regeringen.
Ulvskog tror inte att den höjda räntan påverkar valrörelsen. Men bakom hennes kritik av Riksbanken torde ändå ligga en oro att höjda räntor kan komma att missgynna regeringen.
Vilket utfall denna ekvation, som innehåller både väljargodis och stramare hushållsekonomi, får är svårt att sia om.
Men huvudsaken är att Riksbanken sköter sitt uppdrag. För när det går bra för Sverige, går det bättre för alla.


Upphovsrättsskyddat material.

0 Comments: