27 juli 2006

Ryt i rutan

Säg det goda som varar.
Nästa år kommer Sveriges Television att spara 70 miljoner kronor på nyheter och samhällsprogram. Bland de program som kommer att läggas ner finns ett av SVT:s äldsta program, Dokument utifrån, samt Faktum och program i SVT 24.
Istället kommer SVT att satsa på en ny dramaserie och lockbeten för unga tittare. Publikfavoriten Svensson, Svensson återupplivas. Regionala talkshower är en annan nyhet – trots att kvaliteten hos det regionala debattprogramet Re:agera verkligen kan diskuteras.
Förändringarna motiveras med att SVT i år sänder mycket politik och sport och att riksdagen beslutat om mer drama och regional bevakning. SVT vill också nå fler tittare under 44 år som enligt programdirektör Leif Jakobsson föredrar ”gestaltande produktioner”.
I dokusåpans tidevarv har han en poäng. Men inställningen är förvånande. Sydsvenskan upplyser gärna om att det finns personer under 44 år som har glädje av samhällsprogram och granskande journalistik.
Och inte minst: public service-TV bör värna den seriösa samhällsjournalistiken och omvärldsbevakningen – som de kommersiella kanalerna sällan har råd med.
Att riksdagen får styra SVT:s prioriteringar är också problematiskt. Public service bör vara oberoende av såväl politiska som kommersiella krafter.
Intressant nog understryker SVT också detta dubbla oberoende i sin slogan ”fri television”. Samtidigt ger de annonserade omprioriteringarna signaler om motsatsen.
Det är lätt att kritisera SVT på denna punkt. Och det är många som gör det.
Men trots att SVT:s nyhetsbevakning blivit torftigare genom att Rapports och Aktuellts redaktioner delvis slagits samman, kan SVT inte utan stolthet se tillbaka på en lång rad betydelsefulla samhällsprogram.
Ibland tendentiöst och hårdvinklat, men ofta välgjort och relevant. Oftast med stort inflytande på den offentliga debatten och för den politiska dagordningen:
Agendas debatter sätter fingret på relevanta problemställningar. Avslöjanden i Uppdrag granskning finns ofta på allas läppar dagen därpå – för detta fick Hannes Råstam Stora Journalistpriset 2005.
Janne Josefssons reportage anses ofta kontroversiella, men rör om i grytan, det gör de. Alexa Wolfs film om porrbranschen och Evin Rubars dokumentär Könskriget. Dokument inifråns granskningar av riksdagspartierna. Karin Anderssons och Pia Brandelius Speciellt. Jan Guillous Rekordmagazinet. Annika Hagströms Magasinet. Listan kan göras lång.
SVT:s samhällsjournalistik har i sina bästa stunder ett medialt genomslag som är svårslaget. Och resurser att bedriva granskande journalistik som få andra TV-kanaler.
Förslösas det arvet kan TV verkligen göra skäl för namnet. Dumburk.


Bildtext: Klokburk.

Arkiv: Sydsvenskan 1958

Publicerad på Sydsvenskans ledarsida

0 Comments: