17 januari 2007

Konstitutionen leder inte till Europas Förenta Stater

"Both London and Paris favour a European Union run by the big member states, with very restricted power for the integrated institutions of the European Commission and European parliament. The irony is that they stitched up the EU constitutional treaty with that in mind, and then France voted No."

Financial Times' EU-kolumnist Quentin Peel vet om att EU:s författningsfördrag, som är så kontroversiellt i Sverige, inte skulle förändra EU i grunden, och definitivt inte leda till uppkomsten av Europas Förenta Stater. Den insikten skulle behöva slå rot även i Sverige.

Andra bloggar om: , ,

2 Comments:

Max Andersson said...

Faktum är dock att Giscard Destaign som ledde konventet föreslog att EU skulle döpas om till Europas Förenta Stater i och med konstiutionen. Han tyckte att det var lämpligt, även om det förstås hade varit omöjligt att få konstiutionen godkänd i så fall.

Konstitutionen innebär sammantaget en riktigt stor förändring. Om den antas vore det ett stort steg på vägen till att göra EU till en superstat.

Det faktum att den yttersta makten inom EU ligger hos Europeiska Rådet betyder bara att det inte är kommissionen och parlamentet som bestämmer. Makten ligger fortfarande på EU-nivån.

Marianne Ekdahl said...

Hej Max,

och tack för din kommentar. Den allra största delen av författningsfördraget innebär samma maktfördelning mellan EU och medlemsstaterna som idag. Den skulle inte leda til någon superstat.

Fråga dina gröna partivänner i resten av Europa, t ex Monica Frassoni eller Johannes Voggenhuber som engagerade sig i utformningen av författningen. De flesta av dem skulle vilja ha en mycket mer federalistisk prägel på författningen.