14 januari 2008

Snabbmat och oplockade gäss

Den Timbro-anknutne debattören Mattias Svensson har en gås oplockad med mig, hävdar han, efter att han, som han påstår, nekats en replik på min artikel "Snabbmatslandet" på Sydsvenskans ledarsida för drygt ett år sedan. Nu har han startat en blogg, och kan nu publicera sin replik.

Men Svensson har fel, repliken publicerades, tillsammans med mitt svar. Ledarredaktionen rättar alltid faktafel, men i det här fallet publicerades Svenssons replik inte för att det fanns felaktiga uppgifter i min artikel, utan av artighet, eftersom jag råkat ge honom fel efternamn. De påståenden som han tillskrev mig var båda tagna ur luften.

Men eftersom mitt svar inte finns på nätet, publiceras det därför här:

Svar

Mattias Svensson fick i min artikel fel efternamn. Det ber jag om ursäkt för.
I sak är Svenssons kritik svårförståelig. Kopplingen mellan helt fria marknader och skräpmat tillskriver jag ingen annan, den gör jag själv.
WHO-texten nämner jag överhuvudtaget inte.

Marianne Ekdahl

1 Comment:

En vanlig $vensson said...

Hej Marianne,

Då får jag stå med skammen av att ha farit med osanning om min repliks öden i Sydsvenskan, och be om ursäkt för detta. Tack för korrigeringen.

I den ursprungliga texten skriver du dock:
”Timbros Mattias Karlsson hävdar, bland annat i boken Peta inte i maten!, att den fria marknaden bör släppas lös helt. Det bör den inte. Mycket gott har kommit från Storbritannien och USA, men skolbespisningar som enbart serverar pommes frites och kakor bör vi inte importera.”
Jag har svårt att tolka detta på annat sätt än att det är mig du försöker tillskriva åsikten om skräpmat i skolbespisningar.

Vidare:
”Folkhälsominister Maria Larssons (kd) engagemang i Världshälsoorganisationens konferens om övervikt nyligen tyder dock på en viss politisk vilja.”
Här nämner du alltså i positiva ordalag precis det WHO-möte där man bland annat ville diktera vad medierna ska skriva om regeringars hälsoåtgärder.

Mvh

Mattias Svensson