05 mars 2007

Okunskap om EU-regler försvårar Öresundsintegrationen

En av årets mest intressanta politiska händelser i Skåne tog plats i fredags i Malmö: Öresunds-hearingen med den nordiska samordningsministern Cristina Husmark Pehrsson. Där fick ministern lyssna på vilka problem pendlare och tjänstemän upplever i Öresundsintegrationen, och lyssna på experternas svar. Läs mer här.
Utmärkt att den nya regeringen tar tag i Öresunds-problematiken. Engagemanget från den tidigare ansvariga ministern, Berit Andnor (s), var minst sagt svalt.

I skrivande stund sänds hearingen på SVT2. Vad som slår mig är att en del av de problem som beskrivs inte bara är en fråga om att den danska och den svenska regeringen behöver komma överens, utan hänger samman med EU-förordningarna om socialförsäkringssamarbete. I en del fall tycks det som om problemen helt enkelt beror på okunskap om vad EU-reglerna föreskriver.

Reglerna - både EU:s och de bilaterala - är naturligtvis en djungel. Inte konstigt att människor har svårt att veta vilka rättigheter och syldigheter de har.
Men antagligen hamnar många människor i kläm eftersom myndigheterna inte heller vet vilka regler som gäller.
När min egen familj flyttade från Belgien till Sverige för något år sedan fick jag ständigt olika besked från svenska myndigheter om mina socialförsäkringsrättigheter. Och de flesta beskeden var fel.
Jag hade turen att känna till EU-förordningen om socialförsäkringssamarbete och andra förordningar som gällde min egen situation, och kunde peka ut vilka paragrafer som rimligtvis borde gälla.
Men de allra flesta är helt i händerna på myndigheternas tjänstemän och den kunskap - eller okunskap - de har.

Andra bloggar om: , , , , , ,

0 Comments: