08 mars 2007

Friheten att välja sitt liv

Huvudledare, Sydsvenskan, Internationella kvinnodagen 8 mars 2007

Ett tomt kalendarium, till och på internationella kvinnodagen. Kanske är inte jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) särskilt efterfrågad?, insinuerade Dagens Nyheter i måndags.
Verkligheten var en annan. Ministern är varken overksam eller oönskad. Hon hade mordhotats och Säpo hade förordat diskretion. Nyamko Sabuni är uppenbarligen provocerande för vissa.

Inte heller tycks ministern ha rullat tummarna. Igår presenterade hon i Expressen delar av den handlingsplan mot hedersrelaterat våld som regeringen nu tar fram.
Målet är en nollvision mot hedersvåld och tvångsäktenskap. Medlen är kompetensutveckling, myndighetssamarbete, utvärdering av metoder, bättre säkerhet för hotade personer, och att ”alla elever ska läsa alla ämnen som ingår i en elevs utbildning”.
En handlingsplan mot hedersvåld har behövts länge. Det här är en utmärkt början. Förhoppningsvis kan förslagen sätta avtryck i myndigheternas verksamhet i form av bättre kunskap, mindre särbehandling, effektivare myndighetsutövning och tydligare gränsdragningar.

När en skolflicka från en patriarkalt präglad familj stannar hemma från gymnastiken, simningen och sexualundervisningen kan det vara en praktisk lösning från skolans synvinkel. Men varje gång sänder man signaler om att särbehandling av pojkar och flickor är acceptabelt.
När en annan flicka får hjälp av socialtjänsten att återvända till den familj hon vill komma bort ifrån, bidrar man till att legitimera hederskulturen.
När polis som utreder ett hedersmord saknar kunskap om hederskulturens strukturer kan det bidra till att mördare går fria.
Ibland har myndigheters handfallenhet inför hederskulturens yttringar varit påtaglig. Därför förtjänar jämställdhetsministerns resonemang att understrykas: kunskap om hedersrelaterade frågor är ett måste.

Begreppet hedersvåld har varit känsligt på många håll. Viljan att likabehandla alla människor – och kanske respekten för mångfald – har ofta lett till en missriktad önskan att behandla hedersvåld som vilket våld som helst. Sabuni, som länge engagerat sig mot hedersvåld, har kallats islamofob.
Kulturrelativism leder ofta till luddigt försvar för fundamentalism och förtryckande traditioner.
Att bekämpa hedersvåld är inte främst en fråga om integration. Inte heller en kvinnofråga.
Det handlar om att bekämpa brott, upprätthålla rättssäkerheten och försvara människors rätt att forma sina egna liv.


Se även intervjun med Nyamko Sabuni i Dagens Nyheter idag.

0 Comments: