22 mars 2007

Missbruk på flykt

Signerade ledare i Sydsvenskan idag om den svenska missbrukarvården. Slutsatsen är att:

"Situationen påminner om kontroverserna kring sprututbytesprogrammen. I Malmö och Lund drevs dessa ”på försök” i 20 år, innan riksdagen för ett år sedan gav klartecken.
Mot den beprövade erfarenheten stod ett motstånd som hade mer med ideologi än realism och humanitet att göra.
Samma typ av moraliserande ideologiska skygglappar finns vad gäller Subutex och metadon.
Den svenska narkotikapolitiken med dess nolltolerans har ett brett stöd och har relativt goda effekter. Men den får inte bli en förevändning för att blunda för behandlingsmetoder som har stöd i forskning och som bevisligen fungerar.
I vården måste kunskap, rationalitet och medmänsklighet styra."

Andra bloggar om: , , , , ,

0 Comments: