20 mars 2007

Myterna om EU

Krönika, Sydsvenskan 20 mars 2007

Svart måndag? Nja, inte riktigt. Men denna vecka när EU skall fira sin 50-årsdag var det antagligen inte roligt för ledande politiker och eurokrater att som vanligt slå upp Financial Times på måndagsmorgonen.

Enligt tidningens enkät anser 44 procent av medborgarna i EU:s största länder att deras liv blivit sämre sedan landet gick med i EU. Bara 25 procent tycker att det blivit bättre.
Paradoxalt nog tror bara 22 procent att det skulle bli bättre om man lämnade EU, medan 40 procent tror att det skulle bli sämre.

Lika intressant är vad medborgarna förknippar unionen med. Byråkrati i Storbritannien. Inre marknaden, välstånd och demokrati i Spanien.
Som man frågar får man svar. Men enkäten är ändå ett exempel på EU:s bristande folkliga förankring.
Visst orsakar EU en del byråkrati – men arbetet med att minska byråkratin går framåt. Och beslutsfattandet har blivit mer öppet och demokratiskt.
Mycket av förtroendekrisen beror på att européerna har lärt sig att ta freden, välståndet och den ekonomiska tillväxten för givna.
Till stor del är detta ett pedagogiskt problem.

Den politiska verksamhet som pågår inom EU:s institutioner är så avlägsen från de flesta européers vardag, och beslutsfattandet så komplicerat, att det blir svårt för de flesta medborgare att se hur det europeiska projektet har påverkat den politiska och ekonomiska utvecklingen på kontinenten. Det är betydligt lättare att se hur den nationella och lokala politiken påverkar vardagen.
Därför har EU:s ledare ett stort ansvar.

I Sverige liksom i de flesta andra EU-länder är det vanligt att politiker skyller på EU när något går bra, men tar åt sig hela äran när något går dåligt. I övrigt undviker de ofta att tala om EU.
Sveriges kommissionär Margot Wallström är ett av undantagen – men det är ju också hennes jobb.
Inte underligt att det cirkulerar så många myter om EU-samarbetet som korrupt, byråkratiskt, odemokratiskt och så vidare.

När jag förra veckan träffade svenska Europaparlamentariker i Strasbourg rådde stor enighet om den svenska debattens ensidighet:
– Vi debatterar alltid systemfrågorna – ja eller nej till EU – aldrig sakfrågorna, menade Jan Andersson (s).
Det ligger mycket i det.
Om vi kunde släppa den ständiga indelningen i EU-vänner och EU-kritiker, och istället börja diskutera de konkreta sakfrågor där beslut fattas varje dag vore mycket vunnet.

Marianne Ekdahl

Andra bloggar om: , , , , , , ,

0 Comments: