01 juni 2006

Djur är inte människor

Signerad tredjeledare i Sydsvenskan 25 maj 2006

Det är synd om de ensamma. Sällskap är en rättighet som skall lagstadgas.
Nej, det handlar inte om pensionärer. Det handlar om hästar.
Djurskyddsmyndigheten ser just nu över den svenska djurskyddslagstiftningen. Det senaste förslaget gäller hästhållningen. Hästar skall kunna röra sig fritt varje dag, tiden i spilta skall begränsas och hästarnas behov av andra hästar tillgodoses. Personer som bara äger en enda häst skall tvingas sälja den, hysa in den hos en annan hästägare eller köpa en häst till.
Förbudet mot ensamma djur kan också komma att utökas till andra arter.
Tidigare har Djurskyddsmyndigheten väckt berättigat motstånd när den krävt ligghallar för utegångsboskapen på KC Ranch i Revingehed.
I mars påpekade myndighetens generaldirektör Matz Hammarström att levande fisk inte får användas som agn, eftersom fisken känner smärta. Om metspön med krok också ska förbjudas nämnde han däremot inte.
Kanske är myndighetens strävan att ”säkerställa ett gott djurskydd och en hög djurvälfärd” talande.
Bra djurskydd är en självklarhet i ett modernt, rikt land som Sverige. ”Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom”, säger djurskyddslagen.
Djur skall inte behöva plågas eller leva under för dem helt onaturliga förhållanden, som att aldrig få röra sig fritt. Inspektioner behövs för att förhindra vanvård. Transporter och slakt skall inte vara onödigt plågsamt.
Sverige har redan lagstiftning som innebär att grisar, höns och kor delvis skall kunna röra sig efter naturligt mönster. Hästar skall inte heller behöva stå permanent bundna. Men börjar inte Djurskyddsmyndigheten gå lite för långt?

Vad menas med ”djurvälfärd”? Djur är inte människor. Vi måste akta oss för en Disneyfiering som ger djur mänskliga egenskaper.
Djurrättsaktivister hävdar att djur har rättigheter, precis som människor. Tycker Djurskyddsmyndigheten det? Dess chef, miljöpartisten Hammarström, har inte tagit avstånd från djurrättsperspektivet.

När Hammarström tillträdde hoppades han att myndigheten skulle bli kontroversiell. Och visst har det stormat. Lyhördheten för andra intressen än djurens har ifrågasatts, liksom dialogen med experter och näring.
Kan en myndighet som upplevs som extrem få det förtroende som en myndighet måste ha?
Bättre vore det om Jordbruksverket återtog uppgifterna. Avvägningen mellan olika djurskydds-, konsument- och jordbruksintressen samt mellan olika delar av lagstiftningen skulle bli bättre.
Sverige har en internationellt sett mycket bra djurskyddslagstiftning. Den viktigaste uppgiften är att säkerställa efterlevnaden, inte att jämställa djur med människor.

Marianne Ekdahl

Andra bloggar om: , , , ,

0 Comments: