25 maj 2006

Ams siffror talar ett tydligt språk

Arbetsmarknaden i Skåne ser ljus ut. I alla fall om man får tro Länsarbetsnämndens prognoser. Den starka ekonomin gör att 10 000 fler väntas bli sysselsatta i år, och 2007 ytterligare 11 000.
Även på nationell nivå pekar kurvorna rätt. Sammanlagt 130 000 nya jobb kommer att skapas under 2006 och 2007, tror Ams.
Men andra delar av prognoserna ger anledning att fundera en gång till över vad som egentligen sägs och varför.
Inflyttningen till Skåne kommer att bli nästan lika stor som sysselsättningstillväxten. Antalet arbetslösa sjunker inte nämnvärt.
Ams spår att den öppna arbetslösheten i hela landet kommer att gå ner från 6 procent 2005 till 4,6 procent 2007.
Vänder man på Ams siffror ser man att andelen personer som sysselsätts i olika åtgärdsprogram ökar från 2,7 procent 2005 till 3,2 procent i år och ytterligare en halv procentenhet år 2007.
Mer än hälften av arbetslöshetsminskningen beror alltså på Amsåtgärder.
Regeringen misslyckas med att nå sitt viktiga mål på högst fyra procents öppen arbetslöshet.
Trots att det är valår.
Trots att det är högkonjunktur.
Trots att det är välkänt att det trixas och fixas med arbetslöshetsstatistiken, och trots att Ams leds av en socialdemokrat, generaldirektören Bo Bylund.
Det kan inte bli godkänt.

Sydsvenskan webb maj 2006

0 Comments: