18 maj 2006

Inga Sverigedemokrater i skolan

Andraledare Sydsvenskan 16 maj 2006

Kampen om förstagångsväljarna har börjat i skolorna. Men som Svenska Dagbladet rapporterade igår stänger mer än hälften av gymnasieskolorna i Stockholms län ute Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna. Motiveringen är att deras främlingsfientliga budskap står i strid med skolans demokratiska värdegrund.
JO anser att detta är fel, och Skolverket har i vissa fall kritiserat skolor som agerat så.
Det finns ingen självklar lösning på problemet.
Yttrandefriheten väger tungt, men den är inte absolut. Grundlagen medger undantag. Det finns lagar om hets mot folkgrupp och kränkningar. Allmän ordning måste kunna upprätthållas. Risken finns att invandrarelever känner sig kränkta och att så kallade antifascister tar till våld.
Sammanhanget är också relevant. Skolan är ingen offentlig plats där valpropaganda och bokförsäljning kan ske helt fritt. Men en saklig diskussion under vuxnas ledning kan hjälpa eleverna att förstå den omvärld där extremhögern redan vunnit mandat, t ex i Malmö kommunfullmäktige.
Principer står mot varandra, och i slutänden har rektor ansvaret för sin verksamhet.
Men varför skall skolorna betona värdegrunden om de inte får tillämpa den i praktiken?

Marianne Ekdahl

0 Comments: