14 juni 2006

EU påverkar dig

"Den svenska kommissionären Margot Wallström har lanserat sin Plan D. Vi medborgare borde kanske lansera Plan Ö som i öppna ögonen."

Hur tar man ner EU på jorden? Gör det vardagligt, konkret och folkligt?
En skir försommardag i Lund i förra veckan lockades runt femtio personer in från solen för att bevittna när statsvetaren Anders Hellström disputerade på doktorsavhandlingen Bringing Europe Down to Earth.
Det finns stor enighet om att EU inte lyckas beröra medborgarna. Legitimitetskris, säger vissa. Demokratiunderskott, säger andra. Brist på identitet och gemensamma symboler, säger somliga.
EU-positiva politiker, akademiker och tjänstemän grunnar på hur EU skall bli mer populärt. Under den så kallade reflektionsperioden som startade i juni 2005 har EU-kommissionen lanserat Plan D som i demokrati, dialog och debatt, Europeiska öppenhetsinitiativet och En agenda för medborgarna.
Men EU tar knappast större plats i medborgarnas medvetande för det. Och elitiststämpeln sitter som berget.
Hellströms avhandling är därför intressant. Idén om Europa är skapad uppifrån, menar han. Genom nya symboler som Europadagen, Europahymnen och EU-flaggan försöker EU skapa sig en identitet, och hoppas att en gränsöverskridande gemenskapskänsla ska följa med automatiskt. Hellström har rätt, men om sanningen skall fram är ju idén om en särskild svenskhet konstruerad på samma sätt, fast längre tillbaka i tiden.
Hur som helst – där i Edens hörsal i Lund framstod motsättningen mellan folk och elit, om uttrycken tillåts, extra klart. Diskussionen kring eklekticism och epistemologi, diskursteori och social konstruktivism var inte direkt folklig.
Forskning är viktigt. Och folkligt engagemang i politiska sakfrågor behövs. Det är oftast inget problem att de två nivåerna sällan möts.
Men problemet kvarstår. Vid fikaborden diskuteras Gudrun Schymans senaste utspel, men aldrig kommissionär Vladimir Spidlas senaste jämställdhetsförslag.
Kommittén för EU-debatt har sammanfattat den debatt som förts under året. Diskussionen inom organisationer och medier har inte varit särskilt omfattande. Många medborgare efterlyser fler sakfrågor och mindre abstraktion.
Ibland sägs det att EU inte kan engagera för att unionen inte påverkar vår vardag.
Ändå påverkar EU vår vardag. I stor utsträckning. Kanske är många människor inte medvetna om det för att ingen talar om det för dem. Eller för att de inte lyssnar.
Direktiv sätter gränser för hur mycket skräp livsmedelsindustrin kan stoppa i vår mat och stoppar de värsta griserierna i djurhållningen.
Det europeiska sjukförsäkringskortet förenklar utlandssemestern.
Tjänstedirektivet kommer att påverka både konsumenter och arbetstagare, utbud, priser och löner. De polska rörmokarna och de litauiska byggarbetarna kommer att få efterföljare.
Regionstöden slukar miljarder, men bidrar till sysselsättning, vägar och broar.
Jordbrukspolitiken håller uppe matpriserna och hindrar tredje världen från att exportera hit.
Gå in på riksdagens hemsida och se själv hur många beslut som härrör från EU-direktiv!
Den svenska kommissionären Margot Wallström har lanserat sin Plan D. Vi medborgare borde kanske lansera Plan Ö som i öppna ögonen.

Marianne Ekdahl

Signerad tredjeledare i Sydsvenskan 12 juni 2006

Upphovsrättsskyddat material.

Andra bloggar om: , , ,

0 Comments: