30 juni 2006

Märkvärdig mat

Bara 48 procent kött i prinskorven? Aldrig i livet.
Hårt besprutade tomater som plockats för slavlöner? Helst inte.
Onödigt starka rengöringsmedel? Inte om miljövänliga alternativ finns.
Varför skall jag bidra till saker jag ogillar om jag kan undvika det?
Andra bryr sig inte. Det har de all rätt att göra.
Men där i snabbköpet har jag makt. Och jag använder den. Livsmedelsproducenter som inte kan erbjuda varor med ”rätt” innehåll eller den information jag vill ha tänker jag inte ge ett korvöre till.
De senaste åren har matens ursprung kommit i fokus. Företeelser som galna ko-sjukan, långa djurtransporter, överdrivet bruk av antibiotika och bilder av plågade djur har ökat efterfrågan på svenskt kött. Döda delfiner i tonfisknäten har ökat konsumenternas uppmärksamhet.
Igår presenterade jordbruksminister Ann-Christin Nykvist en undersökning som visade stora skillnader i ursprungsmärkningen. Bara hälften av de undersökta varorna visade entydigt huvudingrediensens ursprung. Enhetlig märkning saknas.
Det måste bli enklare att göra medvetna val, menar Nykvist.
Det är riktigt.
Men konsumenternas rätt att göra fria val är lika viktig. Sverige har en stark tradition av konsumentupplysning och internationellt sett medvetna konsumenter. Pekpinnar från Storebror bör undvikas.
Vissa typer av märkning är obligatoriska, och bör vara det.
Ursprungsmärkning kan huvudsakligen vara frivillig. Livsmedelsindustrin har bjudit in dagligvaruhandeln till en översyn av de frivilliga riktlinjerna, och det är välkommet. Felaktig eller vilseledande märkning är inte acceptabel. Avslöjanden om svartfiskad torsk visar på brister och förloraren är framför allt industrins trovärdighet.
Reglerna kring märkningen måste också beakta genomförbarheten för industrin. Många olika råvaror och säsongsvariationer i råvarornas ursprung kan göra ursprungsmärkning komplicerad. Och i slutänden är det konsumenterna som betalar.
I andra slutänden – ja, korven har två – är det konsumenternas val som avgör marknadens utbud.
Livsmedelsindustrin vill använda hemsidor för att redovisa ursprung. Visst, varsågod. Men om jag måste gå hem och slå på datorn innan jag handlar mina fiskpinnar, väljer jag hellre ett annat fabrikat.

Publicerad på Sydsvenskans ledarsida, juni 2006

0 Comments: