16 februari 2008

Långt från idé till marknad

Europakrönikan 12-13 februari 2008
Kristianstadsbladet, Ystads Allehanda och Trelleborgs Allehanda

Europa har fått ett nytt buzzword: 20 procent mindre koldioxidutsläpp till år 2020. EU:s klimatmål har knappt ett år på nacken men det har redan blivit den kanske viktigaste måttstocken för en lång rad andra frågor. Runtom i Europa tas just nu en mängd nya politiska initiativ inom hållbar utveckling, energi och energiteknik - allt med målet twenty-twenty för ögonen.

EU:s årliga kampanjvecka för hållbar energianvändning, Sustainable Energy Week, är ett tillfälle när dessa idéer och initiativ diskuteras på längden och på tvären.

Europaparlamentarikern Romana Jordan Cezelj förklarade EU:s nya plan för hållbar energiteknik, SET:

"Vi behöver stärka energiforskningen, och det måste gå snabbare att introducera energiteknik med låga koldioxidutsläpp på marknaden.

En deltagare från det tyska finansministeriet underströk att vi redan i dag har den teknik som kommer att finnas på marknaden år 2020, men att det är mer investeringar som krävs. I dag måste vi börja ta fram tekniken för år 2050.

Det är en viktig poäng. Det är vägen mellan forskarlaboratoriet och den kommersiella marknaden som är det svåraste.

Att det också redan finns ickeinnovativ men småskalig energiteknik är tydligt för den som besöker Bryssel under energiveckan. Eldsjälar som driver visionära projekt är guld värda, som föregångare och inspiratörer. Men om den globala uppvärmningen inte ska gå allt för långt, krävs storskalig användning av ny teknik.

Liknande tankar hördes på ett seminarium om svensk miljöteknik på forskarbyn Ideon i Lund häromveckan. Sverige är ett av de länder som investerar mest i miljöteknikforskning, men är inte lika framgångsrikt på att få ut innovationerna på marknaden. Det menade samtliga deltagare, innovationsforskare, politiker och företagare.

"Var är investerarna", frågade sig Europaparlamentarikern Lena Ek (c). "Om vi ska nå EU:s klimatmål måste vi dessutom agera mycket snabbare", fortsatte hon.

Både i Sverige och i Europa tycks experterna eniga: ny miljövänlig teknik måste nå marknaden snabbare.

Och det är producenterna som måste ta till sig den nya tekniken och omvandla den till gångbar produktion i större skala. Politikerna har trots allt en begränsad roll. Men de flesta producenter kan behöva en knuff i rätt riktning för att någonting ska hända:

"Biltillverkarna har länge misstolkat marknaden för miljöteknik, men i dag är det det främsta försäljningsargumentet", menade en annan Europaparlamentariker, tyska Jorgo Chatzymarkakies.

Där har vi konsumenter den viktigaste rollen. Vi måste ställa krav på mer miljövänliga bilar och på att en större del av vår energi produceras med miljövänlig teknik.

Det räcker inte att lacken på bilen är grön. Det är innehållet som räknas.

Marianne Ekdahl
är journalist med inriktning på europeisk politik, vid sidan av sitt arbete som informatör.


Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

1 Comment:

Den siste mohikanen said...

Det är långt från idé till marknad och just därför måste spelreglerna vara långsiktiga. En bra policy är att beskatta fossil energi högt eftersom skatter sällan sänks och följer med priset uppåt. En sämre är det europeiska ETS, handelssystemet för utsläppsrätter där ingen kan säga vad utsläpp kommer att kosta framgent och där gamla smutsiga industrier gynnas på bekostnad av uppstickare.

Som exempel, det här företaget har nått en starkt framgång eftersom energipriset i sverige har ökat tack vare grön skatteväxling. Med bara ETS hade deras energisnåla avfuktare inte haft samma chans. Skrota ETS och höj energiskatterna istället.