24 augusti 2006

Ahmed Yusuf - medborgare utan rätt

Efter fem år med reseförbud, arbetsförbud och spärrade bankkonton blev svenske Ahmed Yusuf igår avförd från USA:s sanktionslista över misstänkta terrorister.
Efter terrordåden den 11 september 2001 upprättade FN:s sanktionskommitté på USA:s förslag, hastigt och utan tydliga kriterier en lista på misstänkta terrorister. Listan fick omedelbar verkan även i EU. Misstänkta på listan kunde få sina tillgångar frysta
Ahmed Yusuf kopplades till al-Barakaat, en somalisk bankrörelse som misstänktes för samröre med al-Qaida.
Ärendet präglas av total rättslöshet. Yusuf har aldrig åtalats. USA har aldrig presenterat några anklagelser eller bevis. Yusuf har inte haft någon möjlighet att få fallet prövat i domstol.
USA:s beslut att avföra Yusuf från terrorlistan åtföljdes inte av någon motivering.
Kampen mot terrorismen får inte leda till att de mänskliga rättigheterna kränks. Ett grundläggande krav måste vara att en anklagad får veta anklagelsepunkterna och har en chans att försvara sig i domstol.
I mars föreslog regeringens utredare en särskild lag för att Sverige fullt ut skall kunna genomföra FN:s säkerhetsråds resolutioner om frysning av tillgångar för misstänkta terrorister.
Innan riksdagen kan ta ställning till lagen bör regeringen kräva garantier, framför allt av USA, för rättssäkerhet i framtida fall.
I annat fall bör riksdagen säga nej.
Sverige har inte rätt att bryta mot FN:s resolutioner men statsmakterna måste också skydda sina medborgare från övergrepp.

Publicerad i Sydsvenskan augusti 2006

0 Comments: