02 september 2006

Demokrati à la Svedala

Ambitioner saknas knappast i Svedala. Den enorma PGA-golfbanan växer fram vid Bara. Det byggs så det knakar. Kommunen vill växa från dagens 18 700 invånare till 25 000 år 2020 – men har bara tagit emot 8 flyktingar 1996–2004...
De politiska ambitionerna har inte heller gått av för hackor. Under namnet Vision 2000 har kommunarbetet reformerats i grunden under de senaste två mandatperioderna. Syftena har varit goda: bättre lokal demokrati och ökat medborgardeltagande.
Den ambitiösa ansatsen är värd en applåd. Svenskarnas generellt dåliga engagemang i de kommunala frågorna är olyckligt. Skolorna, omsorgen och kollektivtrafiken är en vardaglig realitet för de flesta och den kommunala verksamheten slukar det mesta av den offentliga sektorns budget. Trots det väcker kommunalpolitik sällan heta känslor.
Försök att vitalisera den kommunala demokratin måste därför uppmuntras.
Vad har det då blivit av de stora orden i Vision 2000?
Reformerna har mognat. Medborgarmötena har hyfsat deltagande. Medborgarförslag diskuteras i fullmäktige, men mycket få förverkligas. Det första ungdomsparlamentet lyckades reta upp både s och m genom att nobba den nya simhallen.
”Svedalamodellen” har fått berättigad uppmärksamhet. Sveriges kommuner och landsting har gett Svedala högt betyg i sin Kommunkompass.
Men när makt omfördelas kan den också koncentreras.
I en liten kommun är de tongivande politikernas roll betydande. I praktiken styrs Svedala i samförstånd mellan partierna, ofta mellan Svedalas starke man, kommunstyrelsens ordförande Björn Jönsson (s), och oppositionsrådet Gunilla Nordgren (m).
Det finns också risker med att de flesta av fullmäktiges utskott är rena diskussionsorgan. Många beslut som i andra kommuner fattas i specialiserade nämnder har i Svedala flyttats till kommunstyrelsen. ”En jätteförändring”, menar en annan stark man, kommundirektör Bengt Ericsson. Jodå, inte minst för de förtroendevalda som ser makten glida dem ut händerna.
Dessutom: vilka medborgare lyckas göra sina röster hörda? Hur väl avspeglar de övriga Svedalabors åsikter? Poängen med klassisk representativ demokrati är just att den är representativ.
Vad blir då summan av kardemumman? Större maktkoncentration – kanske. Bättre demokrati - jovars.

Publicerad på Sydsvenskans ledarsida 31 augusti 2006

0 Comments: